Google+

Кой е „Доброто лоби“ в Европа

Award-GoodLobby2018

Democracy International и „Кампания за Европейската гражданска инициатива” получиха наградата „Доброто лоби” на Европейския съюз.Тя се дава на неправителствени организации с най-голям принос „за промяна на властовото съотношение към по-справедливо в Европа и извън нея”. Двете организации, подкрепени от над 100 НПО от цяла Европа, включително Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, проведоха дълга и трудна кампания за подобряване механизма на Европейската гражданска инициатива.

Членовете на наградената организация Democracy International наскоро преизбраха в Борда й българката Даниела Божинова.

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Лисабонския договор с цел осигуряване възможност за демократично участие. Тя дава право на 1 милион граждани от поне 7 страни-членки да правят предложения за промени в политиките на ЕС. След неуспеха на 60-ина европейски граждански инициативи, предприети от 2012 г. насам, стана ясно, че осмислянето и ефективността на инициативата имат нужда преди всичко от обвързването й с ясно задължение за разглеждане от страна на институциите – ЕП и ЕК, както и техническо улесняване на онлайн събирането на подписи и подкрепа чрез подобряване на специализирания уеб-сайт и неговите функционалности и др.

В резултат на граждански акции и десетки часове преговори с представители на Парламента и Комисията в крайна сметка на 6 декември 2018 г. Комитетът на ЕП по конституционните въпроси гласува промяна в Правилника на Европейския парламент. С нея се регламентира задължение за ЕП да организира пленарни дебати по успешните инициативи т.е. онези, които наберат необходимата подкрепа. Окончателното приемане на текста предстои да стане в пленарен състав на ЕП на 16 януари и ако то е успешно, промяната ще влезе в сила от 11 февруари 2019 г.

За работата си, довела до този резултат, Демокраси Интернешънъл и „Кампания за Европейската гражданска инициатива“ получиха отличието „Доброто лоби”. Останалите финалисти- претенденти за наградата бяха EuroChild, Transparency International и Египетската комисия за права и свободи. Журито се състоеше от независими граждански активисти, юристи и представители на неправителствения сектор в Европа.

Кампанията за подобряване механизма на Европейската гражданска инициатива ще продължи, тъй като редица от исканията на гражданското общество в Европа – например, за хармонизиране на вида и обема лични данни, които вписват подкрепящите според своята националност, намаляване до 16 години възрастта на европейците, които имат право да подписват и др. остават засега неизпълнени.

Инициатива БГ

Снимка: Даниела Ванчич (DI)  и Мартин де Гроот (ECICampaign) получават плакета на „Доброто лоби“ на ЕС за 2018 г./Democracy International

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply