Google+

Награда за отмъстителни магистрати?

varna-sud-varna24

Административен съд Варна получи „Вързан ключ” в Деня на правото да знам – 28 септември. Това е най-специалната годишна антинаграда за недостъпна институция, която се „присъжда” ежегодно от българското гражданско общество чрез Програма „Достъп до информация”. Тя се дава на публични институции, които са отказали по абсурден начин да предоставят на граждани и журналисти достъп до обществена информация.
Варненският съд не просто е отказал информация, а е предприел действия срещу хора, завели дело за достъп до информация, засягаща същия съд. Магистратите са дали жалбоподателите на НАП за извършване на данъчна проверка.

Практиката на съда загатва за наличие на „черен списък” за преследване на граждани и неправителствени организации, които системно търсят правата си в съда във връзка с нарушения на Закона за достъп до информация (ЗДОИ). Според председателя на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА), Юлиян Чолаков, който е номинирал варненския съд, налице е тенденциозно взаимодействие между институции, целящо сплашване и демотивиране на най-активните граждани и НПО да подават заявления и да водят дела по ЗДОИ. За конкретното дело, вбесило варненските магистрати, може да прочете в Медиапул повече тук.

Друга институция, която получи антинаграда е Българската агенция по безопасност на храните, която в разрез със закона изисква от гражданите, подаващи заявления за достъп до информация, електронен подпис, а когато се стигне до предоставяне на информация връща еднотипни формални отговори.

Със „срамота” беше отличена Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Нейният председател Пламен Георгиев отказа достъп до информация за осъжданията по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди на предшественика на комисията – тази за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и за разходите на комисията по производството на Цветан Василев. Административният съд – София-град вече отмени и двата отказа на Георгиев, чака се произнасянето на Върховния административен съд, пред който той обжалва.

„Срамота” получи и Министър Цецка Цачева заради отказа да предостави отчета на Министерството на правосъдието, макар че този отчет е публичен и би трябвало да се намира на сайта на институцията и без отправяне на питане от заявител по ЗДОИ.
„Програма достъп до информация” раздаде на активни граждани, неправителствени организации, журналисти и институции и положителни награди – повече от ПДИ тук.

Инициатива БГ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply