Google+

Професори предлагат спасение, за начало референдум

profesori-BTA

Нов национален референдум предлага инициативен комитет от професори и леви организации. Той е съставен от: проф. д-р Динко Динков, проф. д.и.н Велчо Стоянов, проф. д.с.н. Иван Станков, проф. д-р Ганчо Ганчев, проф. д-р Александър Томов, проф. д.и.н. Трендафил Митев, проф. д-р Мария Видолова, проф. д-р Христо Стоянов, проф. д-р Никола Алтънков, проф. д-р Искра Балканска и проф. д.и.н. Гарабед Минасян. Комитетът се председателства от единствения си член извън академичните среди – Димитър Митев, който е главен секретар на Партия „Социалдемокрация” (Александър Томов) и явно е организаторът, който ще движи общите дела.

Какво предлагат хората на науката?
Те са разработили икономическа програма за повишаване на доходите и подем на икономиката, която съдържа 30 национални проекта. Нейното реализиране, според авторите, ще осигури 6-7% икономически растеж. Известни промени в пенсионната система, от друга страна, ще дадат възможност за поетапно повишане на пенсиите с 30%. Професорите имат предложения и за подобряване на политическата система и по-конкретно за премахване на партийните субсидии и нов начин на определяне на изборната администрация, гарантиращ по-честни избори – чрез назначаването й от президента. Накрая Комитетът е добавил и предложение за търсене на отговорност за криминалната приватизация.

Референдумът ще има следните пет въпроса:
1. Съгласни ли сте да се приеме нова Програма за икономическо развитие, която да гарантира увеличаване на икономическия растеж (до 6-7%) и чрез която да се удвоят заплатите на гражданите, както следва: а) с 20% през 2020 г; б) с 30% през 2021 г; в) с 50% през 2022 г.?
2. Съгласни ли сте да се извърши комплексна реформа на пенсионната система, като се преизчислят всички пенсии и те се увеличат средно с: а) с 20% до края на 2020 г; б) с 30% до края на 2021 г.?
3. Съгласни ли сте да се приеме нов Закон за финансиране на политическите партии, който да премахне сегашните партийни субсидии (над 40 млн. лв. годишно) и ги замени изключително с членски внос?
4. Съгласни ли сте изборната администрация, съставена досега от представители на парламентарни партии да бъде заменена от експерти, определени, както следва: а) от Президента на Република България – за състава на ЦИК; б) от ЦИК – за състава на районните избирателни комисии (РИК); в) от РИК – за състава на общинските избирателни комисии (ОИК); г) от ОИК – за състава на секционните избирателни комисии?
5. Съгласни ли сте новоизбран специализиран орган от магистрати и експерти да разследва най – големите приватизационни сделки и изпълнението на приватизационните договори?

Инициаторите са регистрирали начинанието си, както изисква законът, в специализирания регистър на Народното събрание на 3 септември т.г. Те ще разполагат с времето до 3 декември т.г., за да съберат и представят за проверка 400 хил. валидни подписа, които да задължат парламента да свика референдум. Техният план, обявен в нарочна пресконференция в БТА, е референдумът да се случи заедно с европейските избори догодина.

Засега коментарът ни е, че вероятно няма българин, който да каже НЕ на въпроса иска ли по-висока заплата и по-висока пенсия. Как ще се случат те обаче е загадка, доколкото нито икономическата програма, нито конкретната пенсионна реформа са представени от Комитета като част от регистрираното предложение за референдум ( каквито биха били изискванията в страните със сериозно референдумно законодателство) . Все пак инициаторите са обявили в БТА, че в срещи с обществеността те ще разяснят по-подробно идеите си.

Коментарът ни относно това , възможно ли е свикването на национален референдум и извеждането му до валидно окончателно решение, е правен неколкократно с аргументи защо не е възможно. Тъй като това обстоятелство е ясно вече на всички българи, надяваме се, в хода на подписката да си изясним истинските мотиви зад тази инициатива – дали Комитетът наистина иска някаква социална промяна – ако не референдум и окончателно решение (тъй като той е мисия невъзможна заради закона), то поне национален дебат и обединение по важни теми. Или нещата ще се сведат само до пиар и организиране на местни структури за партия „Социалдемокрация” в изборната 2019 г. Все пак не бихме допуснали, че една дузина представители на българския академичен елит биха станали инструменти за постигане на такава цел.

Да подходим положително към инициативата и да очакваме срещите с обществеността и повече информация по темите от Комитета.

Даниела Божинова

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Професори предлагат спасение, за начало референдум”

  1. Николай казва:

    Моля посочете по-точно мястото за събиране на подписи, което е на пл. „Руски паметник“.

Leave a Reply