Google+

Британският парламент може да намалее от 650 на 600 депутати

parliament-uk-the-triangle

Тази есен Камарата на общините трябва да гласува предложение за ново изборно райониране на Обединеното кралство и намаляване броя на парламентаристите. Прерайонирането се налага както по демографски причини, така и заради поет ангажимент от консерваторите да намалят броя на представителите в Камарата на общините от 650 на 600 души.

Проектът за новите мандатни райони беше възложен през 2016 г. на специална независима комисия Boundary Commission, отговорна също така за периодично консултиране с обществеността на дейността по прерайонирането. Комисията е прегледала над 35,000 коментара и предложения на граждани и организации. Тя вече е приключила своята работа.

Детайлното предложение за новите изборни райони ще бъде представено пред Камарата на Общините на 5 септември т.г., като намерението е то да е в сила за следващите редовни избори през 2020 г.

Общият брой на британските избиратели според Комисията е 44,562,440. А всеки отделен мандатен район ще има средно 74,769 избиратели.
Дейността по разработване на новите мандатни райони е струвала на данъкоплатците 5,6 милиона британски паунда.

Инициатива БГ

Снимка: Камарата на общините в британския парламент,  The Triangle

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Британският парламент може да намалее от 650 на 600 депутати”

  1. Walapai казва:

    Hi! Look at an amazing offers for you. http://bit.ly/2M0oiq0

Leave a Reply