Google+

Съдебно дело „Референдум Чернево” продължава

cernevo-barite-rozziTravel

Административен съд Варна проведе открито заседание по адм. дело 1962/2017, заведено от Областния управител на Варна срещу местния референдум в с.Чернево. Референдумът от 20 август 2017 г. отхвърли проект за изграждане на депо за неопасни отпадъци от производството на „Солвей соди” АД. Областният управител атакува в съда формулировката на въпроса и съответно решението на Общинския съвет на община Суворово (в която се намира Чернево) като незаконосъобразни.

На съдебното заседание през юни т.г. представител на „Солвей“ оспори заключенията на вещото лице и съдът допусна нова комплексна съдебна-техническа експертиза. В това дело буди въпроси фокусирането на съда върху екологичното въздействие на проекта т.е. същността на спора между страните, а не върху законността на самия референдум.

Следващото заседание по делото ще е закрито и ще се проведе на 20 септември т.г.

Повече за съдебното дело на http://www.sac.government.bg/news/bg/2018124-6

Инициатива БГ

Снимка: Все още малко известната на туристите местност Барите край Чернево/ RozziTravel

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply