Google+

Срещу фермите за ценни кожи

norkita-na-Angelkova-Всекиден

Национална гражданска инициатива (НГИ) срещу отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи в България внесе на 22 юни в Народното събрание подписка с 51234 подписа, а заедно с нея и свое законодателно предложение за промяна на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Инициативата е може би най-масово подкрепената НГИ от създаването на тази форма на гражданско участие с настоящия закон за прякото участие (ЗПУГДВМС). Организаторите разгърнаха сериозна информационна кампания по проблема, която предизвика негодуванието на хората и съчувствието им към страданията на животните във фермите за добив на ценни кожи.

В България съществуват три такива ферми, които само за 2017 г. са осигурили кожи от 100 хиляди норки т.е. убити са 100 хиляди норки. Инициативният комитет твърди, че работата на фермите е в нарушение на българското екологично и здравно законодателство. В Европа 16 държави са забранили или силно ограничили добива на ценни кожи. Предлага се България да се присъедини към тях.

Инициаторите посочват, че сега, след като проблемът е в полето на парламента, ще стане ясно дали българските политици и партии ще изберат „ценните кожи или ценността на ненасилието, чистата природа и устойчивото бъдеще”. Ясно е, че някои политически лица се харесват точно в ценни кожи, ако съдим по доволното изражение на министър Ангелкова, облечена в дълго палто от норки на снимката горе (автор Всекиден, 2015).

Парламентът е задължен в рамките на 3 месеца да разгледа предложението и се произнесе официално по него, като публикува решението си в централна печатна медия. За съжаление историята на почти всички национални граждански инициативи, подадени досега показва, че парламентът не взема решения по направените граждански предложения в разрез със създадения от самия него закон.

За повече информация, вижте сайта на инициативата https://ngi.caai.bg/ и ФБ https://www.facebook.com/pg/dobiv.na.cenni.koji

Даниела Божинова

Снимка Министъра на туризма Н.Ангелкова в палто от норки, „Всекиден“ 2015 г.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply