Google+

Швейцария се размина с финансов Брекзит

vollgeld-activists-ZoonPoliticon

Гражданска инициатива със заглавие „Суверенни пари” (Vollgeld Initiative) за радикална промяна в банковата система на Швейцария беше подложена на гласуване от данъкоплатците в страната на 10 юни. Централните банки на водещите икономики бяха вперили поглед в швейцарския референдум, определен от тях като „финансов Брекзит” заради евентуалните сериозни последици за банкирането не само в Швейцария, но и за света, в случай, че инициативата бъде одобрена. Те вече си отдъхват, облекчени от резултата на референдума – само 23 % от гласувалите казаха „да” на предложената реформа.

„Сувуренни пари” беше конституционна гражданска инициатива на неправителственото „Сдружение за монетарна модернизация”. От 2015 година то работи за банкова реформа, а през последните 12 месеца успя да набере необходимата квота от 100 хил. подписа за референдум по въпроса.

Инициативата „Суверенни пари” поиска банкиране при 100% резерв, което ще рече срещу заемните пари да има съответстващо количество реални депозити в търговските банки. „Създаването” на пари т.е. счетоводното записване на пари електронно или на хартия, да бъде в правомощията само на централната банка. Предложението целеше пълно гарантиране на вложителите и „озаптяване” на гонитбата на огромни печалби от банковия сектор, създаващ банкова олигархия и водещ до хронични кризи, в които данъкоплатците плащат дълговете на банките. Vollgeld получи „не” от мнозинството гласували на референдума. В случая данъкоплатците последваха съвета на своята Централна банка,правителство и парламент, отправен като официална препоръка, да не одобряват предложението.

Коментатори отбелязват, че все пак 23% одобрение не е толкова малко и във всички случаи предложението е получило по-висок резултат от безусловния базов доход, гласуван на друг референдум неотдавна в Швейцария.

Познавачите на историята на пряката демокрация в Швейцария биха добавили, че швейцарските институции не подминават с надменност подобни идейни малцинства, напротив – възприемат ги като симптоматично явление и се заемат да проучват и мислят за евентуални подобрения в проблемната област. Така се случи преди години с гражданската инициатива за намаляване числеността и разходите на швейцарската армия. Тя беше не по-малко революционна и нейните поддръжници на проведения тогава референдум също бяха малцинство – около 30%. В годините след референдума обаче страната разработи и предприе програма за намаляване на армията, която доведе до съществени промени в отбранителния сектор. Предвид отчитането мнението на малцинството швейцарският журналист Бруно Кауфман нарече тогава родината си „страна на щастливите губещи” .

Даниела Божинова
Снимка Zoon Politicon

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply