Google+

Инициатива „7000” за премахване на запрещението

7000

Мерки за хуманно отношение и правна защита на лицата с психични увреждания поискаха група неправителствени организации, сред които Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията. Те учредиха в София Национална гражданска инициатива, която цели приемането на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.   С него ще бъде регламентирано по начин, адекватен на съвременните разбирания и международните конвенции, как хората с ментални затруднения или увреждания да упражняват своите човешки права. Такъв законопроект е бил представен от Министерски съвет на парламента през 2016 г., но не е бил приет.
Междувременно Европейският съд по правата на човека в Страсбург е осъдил България в две дела относно запрещение. Съдът е счел, че механизмът на запрещението у нас действа като мярка за насилствено отнемане на свободата, без възможност за отменяне при подобрение състоянието на болния и без достъп до правосъдие. Съдът е издал препоръки към България за преуреждане на въпроса за дееспособността на хората с ментални увреждания.
Гражданската инициатива иска отмяна на запрещението и заменянето му с алтернативи за подкрепено или съвместно решаване с участие на лицето с интелектуални затруднения.

В България около 7000 души са поставени под запрещение. Правозащитниците наричат запрещението „гражданска смърт”, тъй като хората под запрещение нямат въобще думата относно това с кого и къде да живеят, не могат да работят, да се женят и т.н. Често те са обект на унизително отношение и живеят при много лоши условия.

След събирането на подписи в подкрепа на исканията си Националната гражданска инициатива „7000” ще ги внесе заедно с проектозакона в Народното събрание. Инициативният комитет е в състав Кремена Стоянова, председател и членове – Ани Андонова, Мария Методиева, Мария Недялкова и Любка Александрова.

Инициатива БГ

Снимка https://7000.world/news/2018/4/15/-7000

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply