Google+

Граждани искат възстановяване на ученическите лагери

deca-lager-parvite7

Хиляди ученици днес са лишени от социалната възможност „ученически лагер”, широко използвана при соца. Вместо нея се утвърди практиката на т.нар. „ученически СПА туризъм“ – скъпоструващи „зелени“ и „сини“ училища, чието организиране често е придружено от коруционни практики, ощетяващи децата и родителите. Същевременно държавата все още разполага с десетки бази, чрез които би трябвало да предоставя на достъпна цена възможност за пълноценен отдих и спорт на всички ученици.
Така описват ситуацията с ученическия отдих учредителите на Националната гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата!“и предлагат да бъдат възстановени почивните бази на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД. Те настояват да се изработи с гражданско участие стратегия за развитието на почивните бази, да има регистър за заетостта им и редовни отчети за разходите за издръжката им.

Инициаторите искат да бъде отменена Наредба №2 на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, да бъде изработен нов подзаконов нормативен акт и да бъдат гарантирани пълна прозрачност и гражданско участие в управлението на почивните бази, стопанисвани от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.

Започва събирането на подписи в подкрепа на исканията. Гражданската инициатива, учредена по силата на Закона за прякото участие, ще бъде внесена след 3 месеца до Председателя на Народното събрание, Министър-председателя и Министъра на образованието. Председател на инициативния комитет е Анастас Величков, създател на Пътуващо читалище „Бащино огнище” и други образователни и екологични инициативи.
Инициатива БГ
Вижте видеоклип за подписката на Инициативния комитет „Да върнем детските лагери на децата“
https://www.youtube.com/watch?v=5HLuFwfmkZU

Снимка – http://purvite7.bg

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply