Google+

Баба Тонка остава без кметство?

Baba-Tonka-Wikiwand

Местен референдум ще решава съдбата на кметство село Баба Тонка, община Попово. Допитването с въпрос: „Да се закрие ли кметството в село Баба Тонка?“ ще се проведе на 18 февруари. Решението за него беше взето от Общинския съвет след предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на селото Стефан Томанов и невъзможността за частичен избор на нов кмет поради това, че липсва изискуемият минимум от 350 души население.
В Закона за административно-териториалното устройство законодателят е възложил преценката за закриване на кметство на жителите на населеното място. Затова на местните хора се предоставя правото да решат дали селото да остане кметство или то да бъде закрито.
По данни на секретаря на община Попово Владимир Иванов, цитиран от БТА, в момента жителите на селото са 124.
Община Попово вече е издала и разпространила информационен лист за референдума. Гласуването ще се проведе в една избирателна секция.

Инициатива БГ по информация от БТА и община Попово

Снимка с.Баба Тонка, община Попово, област Търговище WikiWand

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply