Google+

„Спрeте глифозата” внесе над 1 милион подписа в ЕК

Glifosato-apple-greenreport-it

Европейска гражданска инициатива „Спрете глифозата!” внесе 1,070,865 подписа в Европейската комисия този месец. Учените твърдят, че в урината на всеки втори човек се установяват следи от химикала глифозат, който е широко използван хербицид в селското стопанство. Световната здравна организация го определя като „най-вероятно карциногенен”. Масовата подкрепа, която получи „Спрете глифозата” я направи четвъртата инициатива от всички регистрирани в ЕС (от 2012 г.), която успява да събере над 1 милион подписа в над седем страни-членки.
Европейската гражданска инициатива „Спрете глифозата” предлага:

  • Да се въведе в ЕС забрана за използването на хербициди на глифозатна основа, заради опасност от причиняване на рак при хората и деградация при екосистемите;
  • Научната оценка на пестицидите с оглед определянето на европейските политики за тяхното използване да се основава само на публикувани проучвания, които са възложени от компетентните публични институции, а не от производителите на пестициди;
  • Да се разработи и приложи план за поетапно намаляване използването на пестициди в целия ЕС до пълен отказ от тях в бъдеще.

През лятото на 2016 г. изтече европейският лиценз на химическата индустрия за глифозат. В условията на надигнала се протестна вълна в Западна Европа Европейската комисия, макар и под натиска на браншовото лоби, не се реши да продължи лиценза за нов период от 15 години, а само за 18 месеца. „Спрете глифозата” беше навременна инициатива, която в този критичен момент направи своите предложения, така че да повлияят на бъдещите европейски политики в желаната от над милион европейски граждани посока.
От Инициативата заявяват: „ Не искаме да има болни хора, мъртви животни, изгорена трева, изсъхнали растения, загуба на биоразнообразие заради глифозатите…”

Съгласно статия на проф. Чарлз Бенбрук „Тенденции в използването на хербициди на основата на глифозат в САЩ и света“, публикувана през октомври 2015 г. в сп.Environmental Sciences Europe, глифозатът е най-интензивно използваният хербицид в историята на химизацията на селското стопанство. Много агрокултури с помощта на методите на генното инженерство се правят устойчиви към глифозата. Това значително увеличава ефективността на борбата с плевелите на посевите с такива култури. Наред с някои други хербициди глифозатът се е използвал от САЩ в борбата с производството на наркотици, в частност с насажденията от кока в Колумбия. Търговското название на глифозата, Roundup (в превод от английски: „кръгова отбрана“) е въведено от фирмата Монсанто, която притежава патента върху молекулата на глифозата до 2000 г. След изтичане действието на патента много производители излизат на пазара с аналози на Roundup.

БСНГИ по материали на ЕГИ „Спрете глифозата“ и Уикипедия

Снимка: greenreport.it

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply