Google+

Масово участие в църковни избори в Швеция

Antje-Jackelén

Повече от 900 хиляди миряни участваха в изборите за църковни органи в Швеция на 17 септември т.г. – невиждана активност от 1950 г. насам. Църквата на Швеция оповести онлайн широк процес на обществени номинации за заемане на 15 хил. изборни позиции – от църковни настоятелства до управителния съвет на Светия синод. Кандидатираха се над 30 хил. души. Разгърна се изборна кампания по подобие на политическите, още повече че политическите партии взеха дейно участие в процеса. Редица партии излъчиха свои кандидати за църковни длъжности. Особено активни бяха социалдемократите, които считат Църквата на Швеция за лява институция. В кампанията партиите сблъскаха своите позиции по темите семейство, традиция, гей права.
Църквата на Швеция е известна със своя демократизъм и значителна либералност по ключови морални въпроси. Тя приема да извършва бракосъчетания на гей-двойки. В нейните ръководни органи участват и жени. Най-високата позиция в църковната йерархия – архиепископ на Упсала, от 2014 г. насам се заема Анте Якелен – първата жена архиепископ на Швеция.
Евангелистко-лютеранската Църква на Швеция с около 6 милиона члена е най-голямата лютеранска църква в света и третата най-голяма протестантска църква в света (преди нея са Англия и Германия). Смята се, че големият брой на нейните членове се дължи на автоматичното записване на всяко новородено дете като член, освен ако родителите не пожелаят друго. До 2000 година Църквата на Швеция е считана за официалната държавна църква на страната.
БСНГИ
Снимка: Антье Якелен, настоящ архиепископ на Упсала, Църква на Швеция www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply