Google+

Eлектронната демокрация-практики от Исландия, визии за България

IMG_2913

IMG_2966 IMG_2955 IMG_2985

От 22 до 24 октомври в Бургас, Варна и Велико Търново бяха проведени публични обсъждания и дискусии на тема “ Е-демокрацията – практики от Исландия, визии за България“. Примери за електронен конституционен процес, е-бюджетиране и др. от Исландия представиха гостите г-н Смари МакКарти, иноватор, основател на Пиратската партия в Исландия и г-н Гудьон Идир, философ, изп.директор на Международен институт за модерни медии – Рейкявик, както и д-р Пенка Георгиева, експерт ИКТ по проекта и преподавател в БСУ.
Съвместно със студентите от БСУ, Великотърновския университет и представители на местни организации от град Варна, бяха търсени отговори на въпросите: Как да се развива демокрацията и гражданското участие с помощта на информационните и комуникационни технологии в България? Могат ли електронното гласуване, е-петициите, е-консултаците, е-референдумите да подобрят избирателната активност и гражданската ангажираност на младите хора?
Събитията са част от обществена консултация по проблемите на електронното участие в България, организирана по проект „Насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия“, Програма за НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
eea2

www.ngogrants.bg

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply