Google+

Продължават гражданските вълнения в „Младост“

Младост референдум

Нова местна гражданска инициатива за градоустройството на столичния район „Младост“ се готви да започне да събира подписи в най-скоро време. Единствената пречка, по изявления на нейния инициативен комитет, е общинската администрация, която бави съгласувателната процедура за определяне на местата за събиране на подписи. Комитетът декларира недоумението си от липсата на разбиране и сътрудничество от страна на Общината, при положение, че районният кмет на „Младост“ неотдавна е бил в ролята на инициатор на подписка за местен референдум.

От гражданите на „Младост“ ще бъде търсена подкрепа с подпис за задължаване на районния кмет със следното:

„1. Да организира и извърши цялостно обследване и анализ на транспортния трафик и шумовата среда на територията на район Младост, община София, в т.ч. и кумулативния ефект при реализацията на съществуващи и нови инвестиционни намерения.

2.Да предприеме всички законови мерки за гарантиране правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.“

Горните две предложения ще бъдат внесени с подписката в общинския съвет, където следва да бъдат обсъдени и гласувани по силата на регламента на местните граждански инициативи, определен в чл. 46 на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

От мотивите, публикувани на уебсайта на „Заедно за Младост“ не става ясно как новата инициатива е свързана с досегашната активност на гражданите на района и опита за местен референдум в „Младост“. Предвид бланкетните формулировки на нейните предложения, не е ясно как конкретно инициативата ще подобри градоустройственото бъдеще на тази размирна от месеци част на столичния град.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply