Google+

Ще гласува ли „Младост” срещу презастрояването?

Младост презастрояване протест

След спечелване на парламентарните избори от партия ГЕРБ нейното мнозинство в Столичния общински съвет (СОС) е променило позицията си към бъдещия референдум в район „Младост” от толерираща към отхвърляща допитването. Това пролича миналата седмица от дебата и гласуването на комисиите по градоустройство и екология – те не одобриха провеждането на референдум. Окончателното решение обаче ще бъде взето на 6 април  в пленарно заседание на СОС.

Гражданската инициатива за провеждане на референдум в „Младост” беше подета от инициативен комитет, оглавен от Десислава Иванчева, избрана впоследствие за кмет на района. Беше събрана подписка от 14040 избиратели. Тя беше поредна стъпка в гражданските действия, предприети от недоволни жители на „Младост”, които се вдигнаха срещу планове за строителство в зелени площи и детски площадки.

Проверката на служба ГРАО елиминира голяма част от подписката като невалидна и призна само 8800 подписа. Тъй като този брой представлява по-малко от 10%, но повече от 5% от броя на избирателите в района, референдумът не задължава общинарите да го насрочат, но ги задължава да разгледат предложението и да се произнесат по него. Референдумът е изцяло в техни ръце.

Междувременно проучвания на члена на Инициатива „Участие, не участ” и председател на сдружение СОПА Юлиян Чолаков пораждат сериозни съмнения за некоректност на резултатите от проверката, а оттам и за некоректност на хипотезата за 5% подписи, в която се намира СОС. Има вероятност признатите от ГРАО подписи да са достатъчни за задължителен референдум, но това ще се изясни само ако има воля да бъде направена корекция на неточностите, допуснати от институциите.

Волята за провеждане на референдум е в пряка зависимост от обвързаността на управляващите с инвеститорите, чиито интереси за строителство в района ще засегне референдумът. Въпросите не референдума бяха формулирани от инициаторите по следния начин:

1. Подкрепяте ли да се приемат изменения в Общия устройствен план и Подробните устройствени планове на Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, които да не позволяват ново застрояване на съществуващите зелени площи, междублокови пространства, терени с разположени съоръжения за игра на деца, паркинги и погранични на парковете територии?” 

и

2. Подкрепяте ли да се обяви мораториум върху издаването на разрешения за строеж и започващо строителство в район Младост на Столична община, област София – град, до промяна на Общия устройствен план и Подробните устройствени планове на Младост 1, 1А, 2, 3 и Младост 4?”.

Общинарите в комисиите критикуваха въпросите на референдума като неточни и несъответстващи на компетенциите на местното самоуправление в района, но законът им дава възможност да ги доуточнят и редактират, ако искат да уважат желанието на съгражданите си за провеждане на допитване.

Снимка: Фейсбук @GreenMladost 

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Ще гласува ли „Младост” срещу презастрояването?”

  1. […] Иванчева (по-късно избрана за кмет на района) проведе подписка за квартален референдум, но при нейната проверка ГРАО призна за валидни […]

Leave a Reply