Google+

ЦИК определи сроковете за участие в референдума

ЦИК

Централната избирателна комисия прие Хронограма за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016.

Тя съдържа стъпките по организацията, провеждането и отчитането на резултатите със съответните срокове.

Срокът за регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума е 17:00 часа на 26 септември. На същата дата електронните медии следва да са обявили своите тарифи и условия за предоставяне на време за отразяване на кампанията.

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване на референдума по настоящ адрес е 22 октомври.

За запознаване с хронограмата е достъпна на уебсайта на ЦИК.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply