Google+

Задължително ли ще е гласуването на референдума?

sheep-voting

Дали ще сме задължени да гласуваме на 6 ноември е въпрос с повишена трудност. Проучването на БСНГИ сред експерти не даде еднозначен отговор.

На практика въпросите са два: задължени ли сме да гласуваме на президентските избори и задължени ли сме да гласуваме на референдума.

Преди да излязат в лятна ваканция депутатите приеха задължителното гласуване и то беше вписано в Изборния кодекс. В текста обаче не се споменава и дума за задължително гласуване на референдуми. На пръв поглед изглежда, че задължителното гласуване се отнася само за избори, но дали наистина е така, със сигурност ще има нужда от тълкуване.

Може би такова ще бъде дадено от Конституционния съд. Той беше сезиран от националния омбудсман относно някои нови разпоредби, свързани с отписването на избиратели от списъците в случай, че не изпълнят задължението си да гласуват на избори. Очакването е, че Конституционният съд ще се произнесе по по-широка проблематика, свързана със задължителното гласуване, включително по това дали въобще да се въведе задължение за гласуване и дали то да се отнася и до избори, и до референдуми.

Това, което е ясно към момента е, че нищо не е ясно. Ако някой оспорва тази констатация, може да пробва да се информира от уебсайта на ЦИК или Парламента.

Коментар на Даниела Божинова

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply