Google+

Кое е най-голямото политическо мнозинство в България?

Minority-Majority

Най-голямото политическо мнозинство в настоящия момент е мнозинството на българите, подкрепили въпросите за политическа промяна в двете подписки – на Веселин Марешки и на „Шоуто на Слави“. Това са хората, подписали се под повтарящите се въпроси в двете инициативи – за двойно намаляване броя на депутатите и за драстично намаляване или премахване на партийните субсидии.

Макар да не е приключила проверката на допълнителната порция от 100 хиляди подписа, внесени от инициативата на Марешки, имаме сериозни основания да твърдим, че сумарният брой на гражданите, подписали се в двете подписки, надхвърля 1,1 милиона. (за сравнение броят на гласувалите за ПП ГЕРБ на парламентарни избори 2014 е бил 1,07 млн. души).

Що се отнася до проверките, аргументът за невалидни подписи не е особено силен поне за онези, които са подлагали свои подписки на проверка от ГРАО. Тази държавна служба има неясни и преоразмерени критерии за валидиране на подписи. Имаме сериозни основания да твърдим, че огромен брой подписи се обявяват за невалидни понеже подписалият се не е вписал пълния си адрес до последната подробност –  етаж, апартамент.

През месец април над трийсет души (организатори на местни референдуми и подписки) сезирахме със сигнал Омбудсмана на Република България относно проблемите с проверките на подписки от ГРАО. За съжаление на този етап имаме само формален отговор, че сигналът ще бъде взет под внимание.

Даниела Божинова, БСНГИ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply