Google+

Бургаската инициатива „За банята“ постигна резултат

http://globusnews.net/

Изоставената баня и дворът към училище „Любен Каравелов“ – Бургас да бъдат включени в капиталовата програма на Община Бургас за 2016 г. за обновяване и превръщане в модерен учебен център.
Това беше искането на Местна гражданска инициатива (по закона за прякото участие) на родители, учители, ученици и граждани от квартал „Възраждане“, Бургас. Те се самоорганизираха за действие, тъй като години наред Община Бургас не предприемаше нищо по въпроса.

Организаторите събраха 7261 подписа в подкрепа на искането през есента на 2015 г.

В кампанията се включиха много ученици от ОУ „Любен Каравелов“. Подписката беше предадена в Общински съвет в началото на декември 2015 г., а местният парламент на свой ред я предаде на ГРАО за проверка на данните на гражданите, подписали предложението. Проверката завърши преди дни със заключение, че 5888 подписа отговарят напълно на изискванията, и се признават за валидни. Сега по закон следва Общинският съвет да разгледа и вземе решение по предложението на Местната гражданска инициатива в двумесечен срок. Подписката обаче явно направи впечатление на местните политици и те предвидиха 200 хил. лева за училището и банята в проекта за бюджет 2016 още преди излизането на резултатите от проверката.
Така гражданската инициатива постигна успех още преди формалното приключване на нейната процедура. Предстои официалното й разглеждане в точка 6 на дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Бургас на 26.02.2016 г.

Следва да отбележим, че Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не поставя изискване за определен брой подписи, за да бъде разгледана една местна гражданска инициатива от общинарите – необходимо е обаче тя да е учредена от 50 души с избирателни права в съответната община.

Учредителите на инициатива „За банята“ си поставиха за цел да съберат колкото може повече подписи, за да популяризират предложението и получат широка обществена подкрепа за него. „Броят подписи без съмнение имаше значение и ние успяхме. Но това е само едно начало…“, заяви за бюлетин „Пряко участие“ Ирен Попов, който е сред двигателите на инициативата.

Заглавна снимка: http://globusnews.net/

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply