Google+

Бургаско училище прави подписка за ремонт на опасни руини

Местна гражданска инициатива

Вече 17 общински бюджета в Бургас заобикалят нуждите на училище „Л.Каравелов“. Училищното настоятелство е започнало Местна гражданска инициатива  – подписка, целяща включване в капиталовата програма на Община Бургас за 2016 г. на обект: Ремонт, реконструкция и обновяване на сграда на прилежащ терен/дворни пространства и площадки на бивша баня №3 на ОУ „Л.Каравелов“ за превръщането й в модерен учебен център.  Въпреки че законът не е определил колко точно подписа следва да  бъдат представени пред местния парламент, организаторите ще се опитат да стигнат 10000 и вероятно ще успеят, тъй като още първите 20 дни успяха да наберат 3000. Въпреки това те имат нужда от помощта на своите съграждани, за да се види, че е крайно време европейските фондове да стигнат и до това бургаско училище. Защо това не се е случило досега, може би ще успеем да проучим и представим в следващ бюлетин. Повече на

https://www.facebook.com/lkaravelov/posts/10153245117232104

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply