Google+

Европейските граждански инициативи ще се подписват и от 16-годишни?

подпис ЕГИ

На 28 септември Конституционният комитет на Европейския парламент одобри промени в регламента на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ). С тях ЕГИ ще бъде по-достъпна – ще може да се подписва от 16-годишни граждани на ЕС, а не само от пълнолетни, както беше досега. По-гъвкави срокове за регистрация на инициативи, подкрепа във фазата на формулирането на предложението, превод на езиците на ЕС, засилване на службата  Europe Direct Contact Centre, която ще помага за инициативите – важни за организаторите на инициативи технически улеснения бяха взети предвид от Комитета и заложени в доклада му за промяна. Комитетът одобри искането на гражданското общество в ЕС всяка инициатива, набрала подкрепа от 1 милион подписа, да се гледа и гласува на пленарна сесия на Европейския парламент. Не беше подкрепена обаче идеята за разширяване на възможния предмет на ЕГИ, така че да могат да се правят предложения, засягащи самите договори на ЕС. Заседанието на Конституционния комитет отбеляза добър старт за оптимизиране регламента на Европейската гражданска инициатива. Иначе тя рискуваше да загуби всякаква популярност заради практическите трудности и ниската ефективност през първите три години на нейната употреба. Не случайно броят на инициативите през 2015 г. спадна до две, след като в началото за по-малко от година бяха инициирани цели двадесет и три.

В края на октомври Европейският парламент трябва да гласува подобренията, които се предлагат с решението на Конституционния комитет от 28.09.2015.  След това окончателният доклад ще бъде връчен на Европейската комисия и Съвета. Финализирането на поправките в регламента се очаква през 2016 г.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply