Google+

Ще гласуват реформа на Европейската гражданска инициатива?

регистрирани инициативи ЕГИ

Конституционният комитет на Европейския парламент трябва да гласува на 28 септември Предложения за поправки в Регламента на Европейската гражданска инициатива. Ако те бъдат приети, ще поемат към пленарната сесия на Европейския парламент, където ще бъдат гласувани към края на м.октомври. Първият 3-годишен период от упражняването на правото на инициатива от европейските граждани показа редица проблеми в нейния механизъм, свързани с набирането на подкрепа он-лайн, сроковете, обратната връзка към подписалите и обвързването на Европейската комисия с ответни действия по предложенията. Бяха подети общо 52 инициативи, от които само 3 прехвърлиха прага от 1 милион подписа – инициативите „Право на вода“, „Един от нас“ и „Стоп на вивисекцията“. Ако инструментът за гражданска инициатива в ЕС не бъде подобрен, все повече хора ще губят доверие в него и все по-малко ще го използват. През 2015 г. са били стартирани само 2 инициативи срещу 23 през 2012 г. Ето защо БСНГИ подкрепи предложенията за промени, разпространени с петиция от Демокраси Интернешънъл-Кьолн и помогна за разпространението на петицията в България. Благодарим на всички, които я подписаха.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply