Google+

Eлектронната гражданска инициатива влезе в парламента

parliament

Иновативният механизъм за гражданско участие онлайн, предлаган от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ) влезе в Народното събрание, но засега само в зала „Запад“, където на 8 септември сдружението проведе Кръгла маса „Към електронна демокрация в България чрез въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива“. Целта на събитието беше представяне и дебат по концепцията за е-инициатива, след което тя да бъде подписана от депутати и внесена в законодателния процес.

Събитието беше организирано с помощта на Комисията за транспорт, информационни технологии и съобщения и протече под почетното председателство  на г-н Гроздан Караджов (РБ), д-р Вихър Георгиев, европеист и г-жа Даниела Божинова, Председател на БСНГИ представиха пред депутати, граждански активист и представители на научната и академичната общност разработеното гражданско предложение за въвеждане на е-инициатива по модела на Европейската гражданска инициатива. Последвалата дискусия очерта ключовите елементи на механизма за е-инициатива. Бяха обсъдени и близки теми, като електронната идентификация и предстоящия закон, достъпа до обществена информация, вкл. отворени данни. Широко беше дискутиран правителственият уеб-сайт за публични консултации strategy.bg, който получи и похвали, и забележки.

Екипът на БСНГИ предложи на народните представители готов законодателен текст за въвеждане на е-инициатива чрез допълване на Закона за прякото участие (ЗИД към ЗПУГДВМС). Предложението е лесно осъществимо, тъй като то вече е в действие по отношение на европейската гражданска инициатива. Д-р Вихър Георгиев подчерта, че тази лесна осъществимост е голямата сила на концепцията за национална електронна гражданска инициатива. За реализирането й е необходимо най-напред няколко народни представители да подпишат законодателното предложение и да го внесат в Народното събрание.

В Долната камара на британския парламент, в Бундестага, във финландския парламент и на много други места – на национално, регионално и местно ниво действат механизми, носещи името е-инициатива или е-петиция. В ЕС от 2012 г. насам гражданите ползват Европейска гражданска инициатива, за да отправят предложения за законодателство и политики към Европейската комисия и да ги подкрепят по интернет. За съжаление България е доста назад в използването на ИКТ за включване на гражданите в политическия процес. В оценката на ООН за е-демокрация за 2014 г. нашата страна е класирана на 122 място от общо 193 държави.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply