Google+

Стара Загора с най-висок БВП в Югоизточния район

stara-zagora

На редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район на 23 юни в Сливен беше представен Годишен доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2014-2020 за първата календарна година от периода. Приносът на района  в икономическото развитие на страната, се казва в Доклада, е на сравнително високо ниво – около 12%. Стойността на БВП  на  човек от населението  в  Югоизточен район  е 9 140 лв. при среден показател за страната – 10 956 лв., с което районът се нарежда на второ място в страната след Югозападен район (17 887 лв.).  На областно ниво в ЮИР най-висока е стойността на БВП на човек от населението в област Стара Загора – 11 700 лв., следвана от област Бургас – 9 367 лв. Годишния доклад можете да разгледате тук Годишен гоклад за 2014г.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply