Google+

Archive for the ‘изобретения’ Category

MariaTelkes-SolarInventor-DospersiveNetworks

Изобретено от жени

В месеца на жената припомняме за някои важни изобретения, направени от жени в Северна Америка. Подобна информация за български изобретателки и учени е трудно да бъде намерена обобщена, необходимо е някой да се заеме с това: 1. Циркулярен трион – Табита Бабит 1812 г. 2. Аквариум – Жан Вилпро-Пауър 1832 г. 3. Миялна машина – Джозефин Кокран […]