Google+

Posts Tagged ‘номинации’

right to know awards

„Ден на правото да знам“ – номинациите са отворени

Програма „Достъп до информация“ откри ежегодната си процедура за номинации на личности, неправителствени организации и институции за постижения в търсенето и предоставянето на обществена информация. Приемат се също така номинации за антинаградите „Катинар“ и „Завързан ключ“ за институции, които са нехайни или драстично възпрепятстват достъпа на гражданите до обществена информация. „Денят на правото да знам“ […]