Google+

Posts Tagged ‘ЗЮЛНЦ’

Народно събрание България

Публично обсъждане на ЗЮЛНЦ на 8 март

Народното събрание организира публично обсъждане на предложенията за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Обсъждането ще се проведе на 8 март от 14:00 до 16:00ч в зала „Запад“ на Народното събрание. Очаква се да присъстват народни представители от Комисията за взаимодействие с НПО и от Правна комисия, която е водеща и ще […]