Google+

Posts Tagged ‘закон’

zakon.jpgro

Електронна идентификация в България – най-сетне!

На 27 март т.г. един дългоочакван законодателен акт – проект на Закон за електронната идентификация, беше публикуван на уеб-сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С това беше открита обществената дискусия по закона. С влизането му в сила ще бъде премахната една от сериозните пречки за развитие на електронното управление в България. Според […]