Google+

„Участие, не участ!“ е национална гражданска инициатива за честни и свободни референдуми

Какви промени искаме?

С инициативата се стремим да променим Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като отстраним най-големите законови препятствия за реализирането на работеща пряка демокрация в България, а именно:

  1. Премахване на изискването за избирателна активност („кворум участие“) за признаване резултатите от референдумите, така както такова не се поставя за политическите избори;
  2. Намаляване на броя на подписите за иницииране на референдуми: национални: при 100,000 подписа Народното събрание приема решение за произвеждане, местни: подписите на 5% от избирателите осигуряват вземане на решение за местен референдум;
  3. Увеличаване на срока за събиране на подписи за национален референдум на 12 месеца;
  4. Премахване на изискването към инициативните комитети за изготвяне на електронно копие на подписката, като ограничаващо конституционното право на референдум;
  5. Въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива по модела на Европейската гражданска инициатива, с която да се даде възможност на българските граждани, независимо от местонахождението си, да отправят предложения към националните институции;
  6. Конкретизиране уредбата на отменителния референдум (местно народно вето);
  7. Въвеждане на прозрачен, ясен и унифициран регламент за проверка на подписките;
  8. Конкретизиране на приемането и действието на решенията, взети на референдум и изясняване на други спорни въпроси в закона.

 

Как може да подкрепите инициативата?

Чрез попълване на лични данни и подпис в приетата от учредителите бланка. Бланката може да бъде разпечатана, попълнена и изпратена до адрес:

БСНГИ, ул. Хан Аспарух 41, Бургас 8000

 

Кой и кога я е учредил?

НГИ „Участие, не участ!“ беше учредена на 26.02.2016 г. в София от 54 граждани с избирателни права.

Учредителите избраха Инициативен комитет с председател Даниела Божинова от „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ) и членове: адв. Александър Асенов, Аглика Крушовенска (ИК за референдум Самоков 2015), Eмил Крумов (ИК за референдум Радомир 2014), Ива Таралежкова (Форум „Гражданско участие“), Николай Близнаков (Център на НПО, Пловдив)  и Юлиян Чолаков (СОПА, Варна).

 

Къде и кога ще бъде внесена?

Инициативата е адресирана до Министерски съвет. Тя съдържа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗИД на ЗПУГДВМС). НГИ „Участие не участ“ предлага на Министерски съвет да внесе готовия граждански законопроект в Народното събрание. Този подход е избран предвид факта, че гражданите в България нямат законодателна инициатива. Предложението и подписката следва да бъдат внесени до три месеца след учредяването.