Google+

Големи очаквания към малка комисия

015842779_303001

Една от най-малобройните и считани с право за декоративни парламентарни комисии – Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите, ще има доста работа до края на парламентарния сезон.

Комисията следва да се произнесе по цели 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прякото участие, внесени от  Атака, АБВ и Реформаторския блок.

Граждански организации също са се активизирали по темата – Болкан Асист внесе в Комисията насоки за промени в същия закон, разработени с швейцарска експертна помощ, а Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива има готов законопроект за промяна на ЗПУГДВМС и търси  подходящ начин да го внесе официално в НС.

Междувременно към Комисията се сформира Обществен съвет от представители на НПО с председател Любен Панов от Българския център за нестопанско право. На първото си заседание Съветът вече разгледа предложенията за промени в законодателната уредба на прякото участие, а на 7 май предстои това да направи и Комисията. Ето дневният ред на предстоящото й заседание:

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

07/05/2015, 14:30, пл. „Княз Александър I“ №1, зала 142

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2014 г., № 539-02-2, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 554-01-65, вносител Мариана Георгиева Тодорова и група народни представители на 01.04.2015 г.
  3. Законопроект за изменение и допълнение на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 554-01-72, вносител Петър Владиславов Славов и група народни представители на 08.04.2015 г.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply