Google+

Kонсултативна среща с експерти и съмишленици относно проект за електронна гражданска инициатива в България

pic-mouse-sign

Този петък 30.01.2015г. в София БСНГИ организира консултативна среща с експерти и съмишленици относно проект за електронна гражданска инициатива в България. Целта е да се даде възможност на българските граждани да могат да отправят предложения за политики и да набират подкрепа за тях по електронен път.

Нашата идея за електронна гражданска инициатива се основава на практиката в прилагането на Европейската гражданска инициатива в България, на националното законодателство за пряко участие, както и за изпълнението на стратегията за електронно управление.

Дейността е за разработване на граждански проект за е-инициатива и кампания, за нея сме планирали като част от проект „Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера – насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия“, по който БСНГИ работи съвместно с Бургаски свободен университет и Международен институт за модерни медии – Рейкявик. Проектът се финансира в рамките на Програмата за НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство.

loga eea2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply