Google+

Катуница отива на референдум срещу концесия

katunica_frognews

На 13 октомври жителите на с. Катуница ще гласуват на референдум относно концесия за добив на инертни материали.
Инициативата е на Общински съвет Садово, който е станал изразител на недоволството на местните хора срещу разширяване на площта на вече действащите кариери в землището на Катуница. „Вследствие на аналогични дейности има над 1000 декара унищожени земеделски площи, а подпочвените води – основен източник за напояване за зеленчукопроизводителите в района, са спаднали драстично“, гласи един от мотивите на общинарите в предложението за референдум. Тяхното категорично неодобрение на новата концесия е било заявено още на етап инвестиционно предложение, но Министерството на енергетиката не им е обърнало внимание.

Концесията е предоставена от министър Теменужка Петкова с решение на МС № 85/09.02.2018 г. Концесионерът е дружеството „Арт Принт“ ЕООД, което, по информация на в.”Дума” е на сина на Илиян Филипов – собственик на транспортния гигант ПИМК ООД.

Въпросът на който ще отговарят хората е формулиран така: „Против ли сте органите на местното самоуправление и местната администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват всякакви административни актове и разрешения от компетентността си, включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кацара“, участък „Кацара2″ в землището на с. Катуница, община Садово?“.

Името на Катуница се асоциира най-често с ромския цар Киро, нелегалния алкохол и безредиците. Катуница стана център на националното внимание през есента на 2011 г., когато един от роднините на цар Киро сгази и уби на улицата местен младеж, а приятел на убитото момче почина от инфаркт заради инцидента. Тези събития предизвикаха мощен бунт срещу ромския клан, сблъсъци, врязване на коли в протестиращата тълпа, подпалване на луксозната къща на алкохолния бос, искания за изселване на ромите. Оттогава рокери и местни хора отбелязват всяка година с възпоменание трагичните събитията от онази есен.

Инициатива БГ

Снимка: Паметници на починалите момчета, Катуница / Frognews

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply