Google+

Русе отново се бори за чист въздух. Подхожда новаторски.

NovaZ-air-bnr

Борбата на русенци за чист въздух взе курс към местен референдум. Досега тя постигна резултат поне в установяването и меренето на обгазяването на града – гражданският натиск доведе до снабдяване на Русе със станция за мерене на миризми, каквато отсъства на други места, страдащи от замърсен въздух, като например Бургас.

Околната среда е първопричината за незавидното първо място на общината по новорегистрирани онкоболни, посочва в.Дунавски мост. Мръсният въздух, изпаренията на битум и денонощните миризми от години тормозят града. Към тях се добавя и силно миришещата на химия питейна вода. С одобрението на общинското ръководство в ТЕЦ Русе е започнало изгарянето на битови отпадъци. Паркоместата превземат зелените площи, включително Парка на младежта, унищожават се поголовно градските дървета.

Инициаторите на местен референдум от движение „Бъдеще за Русе” са решили да приложат интересен подход към набирането на подписи, който може да се определи като разновидност на модерния „краудсорсинг“. Най-напред те ще се опитат да съберат чрез социалните мрежи достатъчно голям брой доброволци-събирачи на подписи, всеки от които след това ще трябва да събере малък брой подписи – десетина, което не е трудно за постигане.

В началото на септември желаещите да събират подписи, по сведения на Движението, са били вече 2 хил. Всъщност официалната регистрация на инициативата за референдум ще бъде направена след като бъде постигнат броят 2500 доброволци за събиране на подписи. Референдумният въпрос още не е уточнен, но е ясно, че ще касае въздуха, а може би и други елементи на околната среда. Общият брой подписи, който е нужен за местен референдум в община Русе е около 15 хил.

Ще припомним само, че краят на тоталитаризма в България започна с гражданската активност на хората от Русе по повод обгазяването на града от румънски химически производства през 80-те години. За съжаление, оказва се, че демокрацията и пазарната икономика в следтоталитарна България не са зарадвали русенските граждани с по-добра околна среда и те отново трябва да се надигнат, за да защитят правата си.
Повече на сайта на „Бъдеще за Русе“ http://ruse-future.com

Даниела Божинова

Снимка БНР

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply