Google+

Карането на колело става конституционно право?

switzerland-tourism

Велоалеите трябва да придобият конституционния статут на „обществено благо”, какъвто имат пешеходните алеи и туристическите пътеки, гласи швейцарска гражданска инициатива, събрала 105 хиляди подписа в своя подкрепа. Тя ще бъде гласувана на 23 септември на национален референдум заедно с още два въпроса.

Преди 40 години в швейцарската конституция е записано, че държавата ще развива и регулира със стандарти и правила инфраструктурата за ходене пеша, но алеите за велосипеди не са упоменати в този текст. Сега е време това да бъде поправено, ако Швейцария иска да провежда политика за „бавна мобилност чрез крачна сила”, посочва гражданската инициатива. Развивайки велотранспорта, страната ще постигне две цели – по-чист въздух и по-здрави граждани.

Инициаторът на конституционното изменение – неправителствената организация ”Про Вело” критично отбелязва, че страната е „развиваща се” по отношение на велотранспорта – само 8% от швейцарците редовно карат колело срещу 36% от холандците. Тук, разбира се, следва да се отчита, че Холандия е равнинна страна и следователно далеч по-благоприятна за колоездене. Но все пак швейцарците, според „Про Вело”, трябва да се опитат да достигнат поне Германия с нейните 12% редовно ползващи велосипед граждани. Статистиката сочи, че в Швейцария понастоящем има 4 милиона велосипеда при 8 милионно население.

Инициаторите поставят изисквания за разширяване на вело-мрежата по съответстващ на туристическите маршрути начин. Последните вече са достигнали обща дължина от 24 хил. км . Освен това е необходимо да се създадат достатъчно места за паркиране на велосипеди, както и зони с ограничение на скоростта на трафика до 30 км/ч, за да са по-безопасни, както и бързи и бавни алеи, да се пропагандира ползата от каране на колело и др.

На 23 септември – планираната дата за референдуми за третото тримесечие на 2018 г. в Швейцария, гражданите ще гласуват предложението за велотранспорта, както и още две предложения: мерки за насърчаване търговията с храни, които са природосъобразни и резултат от честни производствени практики, както и предложение за държавна подкрепа на малки семейни стопанства, които ползват устойчиви, генно немодифицирани методи на земеделие. Последното означава налагане на мита върху определени продукти и забрана на други в противоречие с поети ангажименти по някои международни договори, сключени от Швейцария.

Инициатива БГ

Снимка:Swizerland Tourism

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply