Google+

Искат равнопоставеност за българския език в ЕС

Male Hand Holding Stack of Flash Cards Isolated on a White Background.

Българският език е един от официалните езици на обединена Европа, но той е дискриминиран при полагането на езикови изпити извън България. Повечето държави членки на ЕС не предвиждат възможност за явяване на езиков изпит при завършване на средно образование или признаване на сертификат по европейски език извън основните изучавани – английски, френски, немски, испански и италиански. Това дискриминира учениците, носители на по-малко говоримите езици.

Европейският парламент беше сезиран за този проблем  с петиция от Асоциацията на българските училища в чужбина. Учителите от АБУЧ искат българчетата в чужбина да получат възможност за оценяване на знанията им по родния език, като тази оценка или сертификат да имат тежест при кандидатстване във висше учебно заведение.
Целта е да бъдат защитени т. нар. „малки“ езици, сред които попада и българският, и да се стимулира запазването на връзката между учениците в чужбина и родния им език.
Петицията беше разгледана от Комисията по петициите към Европейския парламент  и одобрена за представяне в пленарното заседание на ЕП в Страсбург през м.май. Защитник на идеята и официален докладчик по въпроса е българският евродепутат Светослав Малинов.

Инициатива БГ

Снимка: youtube

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply