Google+

Велико събрание от граждани променя конституцията

MaryLaffoy-ChairCitizensAssembly-IrishCentral

Ирландия планира да проведе седем референдума през тази и следващата година. На тях гражданите ще могат да приемат или отхвърлят седем промени в конституцията, подготвени от Гражданско конституционно събрание – колективен орган от 100 души, 99 от които избрани на случаен принцип от избирателните списъци на страната ( разбира се, така че да имат географска представителност и баланс между половете). Единствено председателят – съдийката Мари Лафой, не беше избрана по този начин, а назначена от парламента. Събранието действа от 2016 година, като пое щафетата от друг подобен орган – конституционен конвент. То обсъждаше пред очите и с участие на обществото (лайфстрийм на всички заседания и възможност за изпращане на предложения и становища) в продължение на година и половина няколко демократични реформи, свързани с действащата забрана на богохулството, с „живота на жената у дома”, с условия за развод, за въвеждане на пряк избор на кметове, за фиксиране на изборните дати и мандата на парламента, за намаляване възрастта за гласуване и как Ирландия да заеме водеща позиция в света по отношение на климатичните политики и др. Направените предложения ще бъдат предмет на окончателно одобрение от ирландските граждани на предстоящите референдуми, от които изглежда първият ще е за аборта през май 2018 г.
Политическата иновация струва на Ирландия около 600 хил. евро, като се има предвид, че гражданите – членове на Събранието не вземат заплата, но техните разноски за участие са напълно покрити.
След Исландия, която използва краудсорсинга за изготвяне на новата си конституция, лидерството в политическите иновации и включването на гражданите в управлението със сигурност бе поето от Ирландия с гражданското конституционно събрание. Остава да проследим референдумите, които ще сложат венец на този забележителен експеримент по делиберативна демокрация.

Даниела Божинова

Снимка: 70-годишната съдийка Мари Лафой, председател на Гражданското събрание IrishCentral

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply