Google+

Тази неделя решават за газта в Генерал Тошево

GenToshevo=school

Последният местен референдум за 2017 г. у нас ще се проведе на 17 декември в добруджанската община Генерал Тошево. Избирателите са 13000, секциите 47, а въпросът е “Против ли сте Община Генерал Тошево чрез общинския съвет и кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив и преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци.”

Референдумът беше иницииран от местната власт след обществени обсъждания и протести на граждани и браншови организации по повод инвестиционното намерение на „Русгеоком БГ“ ЕАД за добив на газ от находището „Спасово“ на територията на общината. Местната общност се опасява от замърсяване на водоизточниците и плодородните почви на Добруджа.

Медиите коментират добрата информираност на гражданите на Генерал Тошево за референдума. Твърди се, че общината е сред най-четящите в България. Във всички случаи любознателността и активната позиция на местните хора пролича още при обществените обсъждания.

По думите на Маргарита Нанкова от Добруджанския земеделски институт, цитирана от БНР: „Хора с различни професии, от различни социални прослойки, с различни политически възгледи и вероятно най-разнообразен мироглед се обединиха срещу идеята плодородната добруджанска земя да се използва с други цели, различни от добиването на земеделска продукция… Те бяха принудени да се запознаят, разберат, осмислят и да се противопоставят на един доклад, писан в продължения на две години от специалисти. По време на обществените обсъждания …местното население ясно показа, че обвинения в неподготвеност, незнание и неразбиране на материята са безпочвени”.

Освен да гласуват информирано, гражданите на Генерал Тошево ще трябва да бъдат и доста активни в изборния ден – избирателна активност под 40% ще осуети техните усилия да запазят земеделието и природата на родния им край.
Желаем им успех!

Инициатива БГ

Снимка СУ „Н.Й.Вапцаров“, Генерал Тошево  Infocall.bg  

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply