Google+

Министерски съвет ще разгледа „Участие, не участ!“

Министерският съвет ще разгледа  „Участие, не участ!“

Канцеларията на Министър-председателя се свърза преди дни с Даниела Божинова, председател на Инициативния комитет на Национална гражданска инициатива „Участие, не участ“, за да съобщи, че вече е приключила проверката на внесената подписка и следва разглеждане на предложението, както изисква законът. Бяха поднесени извинения заради продължилата повече от година проверка (съгласно законът проверката, разглеждането и решението следва да се случат в рамките на три месеца).

НГИ „Участие, не участ“ беше учредена в София на 26 февруари 2016 г. от 53-ма инициатори на референдуми и подписки и представители на граждански организации от цялата страна. В законовия тримесечен срок беше проведена подписка и книжата на Инициативата бяха внесени в Министерски съвет.

Изборът на Министерски съвет за адресат на инициативата може да се счита за иновация в практикуването на тази форма на гражданско участие у нас. Досега са отправяни над 10 национални граждански инициативи към парламента, но почти без резултат – в най-добрия случай те влизат в дневния ред на някои комисии, които ги оставят „за сведение“.  Изборът на изпълнителната власт за адресат на инициативата беше направен от комитета с разбирането, че 1) гражданите в  България нямат законодателна инициатива и е по-коректно да се обърнат не пряко към Народното събрание, а към някой със законодателна инициатива и 2) Министерски съвет (при наличие на политическа воля), би имал най-сериозен капацитет да процедира гражданската инициатива.

„Участие, не участ“ предложи на МС готов законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който МС да внесе в законодателния орган. В законопроекта се предвижда отпадане на завишените прагове и подобряване на редица условия за подписки и референдуми, включително онлайн събиране на подписи за национална гражданска инициатива. Предстои да проследим по-нататъшните действия на изпълнителната власт за спазване изискванията на ЗПУГДВМС – разглеждане на инициативата, вземане на решение и официално оповестяване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply