Google+

В Гърмен ще решават за циганското гето

Гърмен гето референдум

Село Марчево, община Гърмен отстоя желанието си да проведе референдум относно разположеното в неговото землище ромско гето, известно като“Квартал Кремиковци“. Референдумът ще се проведе на 18 юни. Неговият въпрос е: „Съгласни ли сте Общински съвет Гърмен и общинска администрация Гърмен да разрешат изработване, приемане и прилагане на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване), с предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти находящи се в масиви 46 и 47, местност „Падарката“, съгласно картата на възтановената собственост на землището на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград?“В допитването ще имат право да участват 120 избиратели от общо 160-те жители на селото. За организиране и провеждане на референдума Общината е предвидила 9528 лева.

Гърмен стана национално известен с голямото меле между българи и роми през май 2015 г. и последвалото събаряне на незаконни ромски къщи. Европейският съд по човешките права в Страсбург се намеси по казуса със становище, че не може да се събаря, без държавата да е осигурила място за подслон на засегнатите семейства. Впоследствие общинското ръководство реши официално да урбанизира местността „Падарката“, в която се намира кв.“Кремиковци“. Село Марчево скочи срещу това. Изготвянето на устройствен план на въпросната местност щеше да означава де факто оземляване и узаконяване на незаконните ромски постройки.

През 2016 г. местен инициативен комитет начело с кметския наместник на селото Розен Марчев направи подписка за референдум, но Общински съвет-Гърмен необосновано отказа да свика допитване. Общинарите заявиха, че „не е целесъобразно да се харчат 20 хиляди лева за референдум, който изглежда предрешен“. Областният управител възстанови законността и свика референдум вместо общинарите, но те обжалваха в съда. В крайна сметка съдът потвърди правото на Марчево да свика референдум. Растящото социално напрежение в Общината получи израз и в няколко протеста, последният от които на 23 май т.г. с настояване за референдум.

Инициаторите на референдума са против плановете за урбанизиране т.е. узаконяване на ромските къщи (141 незаконни къщи). Според тях, това ще засегне интересите на хора с частна собственост в „Падарка“. Земята би следвало да остане земеделска. Тя граничи с  античния град Никополис ад Нестум и, ако се разработи археологически, може да се окаже ключов ресурс за развитие на културен и екотуризъм. В мотивите си за референдума инициаторите не представят виждане за решаване на ромския въпрос, но такова не би следвало и да се изисква от тях. Ако Марчево отхвърли териториалното урегулиране на ромското гето, общината и държавата ще трябва да търсят решение, което да удовлетворява както резултата от референдума, така и жилищните нужди на ромите при спазване препоръките на Страсбург.

Автор: Даниела Божинова

източници: в.“Струма“, „Пирин инфо“, БНР

Снимка: Булфото

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply