Google+

Референдум: „Бедечка“ – парк или квартал?

парк бедечка стара загора най-добър град за живеене за 2016 г.

Най-добрият град за живеене за 2016 г. Стара Загора се готви за местен референдум на 18 юни

Референдум ще реши съдбата на градския парк „Бедечка“ с площ над 300 дка, където наред с други живописни дървесни видове расте легендарен 700-годишен чинар. Името „Бедечка“ стана известно покрай действията на гражданска коалиция „Да запазим Бедечка“, която се противопостави на намеренията на общината да удовлетвори строителните планове на собственици на терени, попадащи в рамките на парка.

Общинският съвет на Стара Загора реши да постави въпроса на референдум, като формулира питането към гражданите така: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“ по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Иван Вазов“, от север – алеята към предприятие „Труд“, и от юг – ул „Христина Морфова“?“ На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора.“

Общината подготви и вече разпространява предвидения от закона информационен лист, с който следва да информира избирателите за референдума. Прави впечатление обаче небалансираното представяне на финансова информация по двете опции за отговор. За отговор „ДА“ т.е.  в подкрепа на отчуждаването Община Стара Загора посочва, че ще е необходима сума от около 33 милиона лева за възмездяване на собствениците на земи. При отговор „НЕ“ – опцията за създаване на жилищен квартал на мястото на парка, официалният информационен лист не посочва никакво число за необходимите инвестиции. При това положение на старозагорци ще им е трудно да сравняват финансовото въздействие на двата отговора, а то е важно за вземане на по-доброто решение. Информационният портал „Офнюз“ излезе със статия по този въпрос, озаглавена „Да се направи квартал „Бедечка“ ще е по-скъпо от запазването на парк „Бедечка“. В нея се привеждат експертни аргументи за това, че сумата от 33 милиона за отчуждаване е значително надценена и че реално би следвало да бъде редуцирана до около 20 милиона лева. Същевременно инвестициите в квартална инфраструктура ще бъдат най-вероятно около 30 милиона.

Предстоящият референдум е силно оспорван. Срещу него са собствениците на земи. Противници на допитването са и редица политици, които посочват, че въпросът засяга общинския бюджет, а това не се допуска от българския закон за референдумите (ЗПУГДВМС). Прокуратурата е сезирана за незаконност на въпроса. От кампанията за запазване на парка „Бедечка“ считат за амбивалентно и отношението на Община Стара Загора, въпреки решението й да произведе референдум.

Референдумът трудно би успял да постигне нужните 40% избирателна активност, за да стане неговият резултат задължителен. Ако успее, обаче, и решението му е за запазване на парка, почти сигурно е, че то ще бъде атакувано в съда.

Така или иначе, след 18 юни Стара Загора ще има пълното право да добави към званието „най-добър град за живеене“ и „град-лидер в пряката демокрация“. Стара Загора ще бъде единственият голям  български град провел два референдума  в рамките на 5 години.

През 2013 г. заради редовното обгазяване на града старозагорци предизвикаха референдум с въпрос „Да бъде ли закрит полигона Змейово?“. При актуалното тогава изискване за избирателна активност, която да е равна на тази на предходните местни избори, гражданите бяха демотивирани да участват и само  19.74% от тях гласуваха. Референдумът остана без последствия. За съжаление вероятното развитие на нещата не изглежда различно и сега през 2017 г. Недемократичният български закон за референдумите ще предоставят лесна победа на онези, които ще призоват към бойкот на референдума.

Автор: Даниела Божинова

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Референдум: „Бедечка“ – парк или квартал?”

  1. […] за референдума в Стара Загора относно парк Бедечка са 141 328 лв. Възможността да решат […]

Leave a Reply