Google+

Зелените искат референдум за общинска полиция в Асеновград

„Зелените за Асеновград” искат референдум за общинска полиция

Гражданската група на ПП „Зелените” оповести идеята си да инициира местен референдум по въпроса за създаване на общинска полиция и общинско озеленително предприятие.

„Зелените за Асеновград” са представени с двама съветници в общинския съвет на Асеновград. С инициативата за допитване те искат да продължат предизвикан по-рано от тях дебат относно разходите и качеството на услугите по обществена сигурност и озеленяване.

Виждането на групата е, че би било проява на здрав икономически разум вместо да се наемат външни фирми за тези две дейности, да се създадат общински структури. По предварителна оценка на групата вместо да се поверява за 1 милион лева охраната на общински обекти за следващите три години, една общинска структура по сигурността би могла да изпълнява дори по-успешно тази дейност за около 300 хил. лв. годишно. Поводът за инициативата за местен референдум е наскоро обявена обществена поръчка за горната сума за охранителни услуги.

В края на 2016 г. „Зелените” събраха около 900 подписа в подкрепа на идеята за общинска полиция от граждани на Асеновград, но местният парламент отхвърли предложението. Те смятат да не се отказват и ще пристъпят към учредяване на инициативен комитет за местен референдум в съответствие с изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).

Източник: asenovgradnews.com

Снимка: actualno.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply