Google+

Разузнаване, пенсии и въглероден отпечатък

A 19103
Това са темите на предстоящите три референдума в Швейцария на планираната трета дата за провеждане на референдуми тази година  – 25 септември.

Двете гласувания ще са по граждански предложения (инициативи).

Първото от тях предлага 10% увеличение на пенсиите за възраст. То е инициирано от Федерацията на профсъюзите. През последните 20 години швейцарците са отхвърлили общо девет предложения на тема пенсии, свързани с начина на финансиране, както и с увеличение на пенсионната възраст. Парламентът и правителството заеха позиция срещу предложението, като се позоваха на провеждащата се в момента пенсионна реформа, чиито резултати трябва да бъдат изчакани.

Второто предложение е екологичната гражданска инициатива „Към устойчива и щадяща ресурсите икономика“. Тя изисква от Конфедерацията, кантоните и общините да въведат регламент за ефективно използване на природните ресурси от швейцарската икономика, и вътре, и извън страната. Отпадъците следва да се намалят и да са рециклируеми, така че да се връщат в производствения цикъл. Зелената партия – автор на инициативата, предлага държавата да си постави конкретни цели с времеви хоризонт 2050 г.

Критиците на инициативата са изчислили, че исканото намаляване на ползваните суровини е около 65% и го намират за непостижимо в зададения срок. Те също така изтъкват, че Швейцария е световен лидер в рециклирането и има сериозни постижения в енергийната ефективност, но това се дължи на проактивна политика на фирмите в условия на либерална икономическа политика, а не на административни мерки. От Зелената партия отговарят, че въпреки успехите си в екологично отношение, Швейцария е една от двете държави в Европа, които произвеждат най-много отпадъци на глава от населението.

Третият въпрос, по който ще гласуват щвейцарците на 25 септември е за даване на съгласие по законодателна мярка, предприета от парламента (задължителен референдум). Става въпрос за изменение на закона за разузнаването. С изменението се въвеждат известни възможности за следене и проверки в интернет. Социолозите посочват ясна възрастова разделителна линия по този въпрос – по-възрастните швейцарци са преобладаващо съгласни да направят някои компромиси със следенето в интернет, но  дигиталните поколения ще гласуват с „не“.

Очаква се активността на 25 септември да бъде обичайната, т.е. около 45%.

В Швейцария избирателната активност няма последствия за валидността на взетите решения на референдуми.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply