Google+

„Ден на правото да знам“ – номинациите са отворени

right to know awards

Програма „Достъп до информация“ откри ежегодната си процедура за номинации на личности, неправителствени организации и институции за постижения в търсенето и предоставянето на обществена информация.

Приемат се също така номинации за антинаградите „Катинар“ и „Завързан ключ“ за институции, които са нехайни или драстично възпрепятстват достъпа на гражданите до обществена информация.

„Денят на правото да знам“ се отбелязва на 28 септември от застъпниците за свобода на информацията по целия свят. Програма „Достъп до Информация“ провежда церемония за връчване на награди и антинагради на този ден от години. Историята на празника, информация за миналите церемонии, номинирани и наградени, както и електронната форма за номинация може да намерите на официалната страница.

Крайният срок за номинации е 15 септември.

Снимка: Програма Достъп до Информация

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply