Google+

Адвокат на задлъжнели инициира „Референдум БанкСтоп”

Адвокат на задлъжнели инициира „Референдум БанкСтоп”

Инициатива за свикване на „Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация” стартира адв. Светлозар Николов

Нова инициатива за свикване на национален референдум постъпи в регистъра на на Народното събрание на 1 юни. Инициатор е адвокат Светлозар Николов от Варна и воденият от него граждански комитет.

Референдумът, наречен накратко от инициаторите „БанкСтоп”, всъщност е обявен като „Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация”.

В уебсайта на консултантската си фирма, където се намира и онлайн страницата на „БанкСтоп”, адв. Николов посочва, че защитавайки правата на длъжници, е натрупал значителен опит. Той добавя, че би искал да направи нещо, „за да променя страната си, за да бъдем освободени от финансовото робство, корупцията, престъпността.”

Въпросите, по които инициативният комитет на „БанкСтоп” предлага национален референдум, са девет:

  1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица?
  2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение?
  3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?
  4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение?
  5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?
  6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност?
  7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители?
  8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?
  9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?

Повече на http://bankstop.eu/

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply