Google+

Публично обсъждане на ЗЮЛНЦ на 8 март

Народно събрание България

Народното събрание организира публично обсъждане на предложенията за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Обсъждането ще се проведе на 8 март от 14:00 до 16:00ч в зала „Запад“ на Народното събрание.

Очаква се да присъстват народни представители от Комисията за взаимодействие с НПО и от Правна комисия, която е водеща и ще разглежда законопроекта на второ четене.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply