Google+

15 години достъп до обществена информация

закон

Законът за достъп до обществена информация стана на 15 години (обнародван на 7 юли 2000 г.)  Нашите колеги от Програма „Достъп до информация“ отбелязаха събитието с нарочна прес-конференция.  През тези години законът се превърна във важен инструмент за граждански натиск за прозрачно и отговорно управление, а  ПДИ беше  експертът и адвокатът в стотици случаи на търсене на обществена информация от граждани, медии, фирми и др., включително при водене на съдебни дела. Достъпът до информация е в основата на упражняването на всички човешки права и на доброто управление.

През 2004 г. Даниела Божинова, председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива заведе първото в Бургас дело за достъп до обществена информация.  С него се искаше отменяне на мълчалив отказ на кмета на Бургас за предоставяне на информация. Делото беше спечелено на  всички инстанции,  с което на практика  беше поставено  начало на прилагане на изискванията на Закона в  дейността на Община Бургас.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply